Chal a ik aysi nazm kahoo

Chal a ik aysi nazm kahoo
jo kaho wo ho jay 

Ma aa likho to  a jay 
 
ma bath likho to a bethy.
 

Click here for download.

Leave a Comment